Korte inhoud

"Tijdens het begin van mijn verblijf in Malmaison, sliep de eerste consul altijd met zijn vrouw, zoals het een goed burger van Parijs betaamt. En ik heb nooit horen fluisteren over een liefdesavontuur dat binnen het kasteel zou hebben plaatsgevonden."
- Constant Wairy (1778/1845) kortweg Constant, eerste kamerdienaar van Bonaparte.

"En daar voeg ik aan toe: ... tot aan de geschiedenis van de maskers."
- Jean Dufaux

Sorteren op : Oudste

Nr1 Dubbelmasker

(4)

"Een zekere Opale, een snoepje. Lange benen, prachtig gebit, heerlijke... Eh, kortom, ze kwam af en toe in mijn kantoor. Ik liet haar een paar keer alleen met mijn... jas... En in die jas de sleutel van een geheime brandkast. Onvergeeflijk natuurlijk. En in de brandkast een reisetui. Met een dubbele bodem..." De Burger Eerste Consul is er niet gerust in dat de schat die zich hierin bevond, hem ontstolen werd. Boef La Torpille krijgt de opdracht het kleinood terug te vinden ...

Nr2 Dubbelmasker

(2)

Het kenmerk van militairen is om alles vanuit een despotich oogmerk te willen zien. De burger wil alles ter discussie stellen. Van alles de waarheid doorgronden. Alles aan de rede onderwerpen (...). Als je de mens onderverdeelt in militairen en burgers, schep je twee standen. Terwijl er slechts één natie is." Napoleon Bonaparte Waar Jean Dufaux aan toevoegt: "Twee maskers! Zonder maskers boekt de geschiedenis geen vooruitgang.

Nr3 Dubbelmasker

(1)

De brieven van Cambacérès aan zijn vermoorde minnaar zijn in handen gevallen van "de Mier". Die dreigt ermee ze publiek te maken als zijn eis niet wordt ingewilligd. Hoewel Napoleon niets te maken wil hebben met de romances van zijn 2de consul, roept hij de hulp in van een oude bekende. Hij draagt "Torpille" op de brieven terug te halen. Maar er zijn nog liefhebbers op pad waardoor de zoektocht meer geheimen blootlegt dan gevreesd werd... Wie gaat er schuil achter het masker van "de Mier" en waarom is Napoleon er niet zeker van dat het boefje "Torpille" wel zo eerlijk is?

Nr4 Dubbelmasker

(1)

Het slot van de eerste cyclus van Dubbelmasker! Met centraal in dit verhaal de boef en oplichter Torpille, die het op niemand minder dan Bonaparte heeft gemunt. En dit alles aan de vooravond van het uitroepen van het keizerrijk. De spanning stijgt ten top. Vreemde allianties worden gesmeed en mysterieuze krekeltjes maken hun opwachting ...

Nr5 Dubbelmasker

(1)

Napoleon maakt zich op voor zijn kroning tot keizer als hij eindelijk oog in oog komt te staan met de Mier, zijn duistere dubbelganger. Ze staken voor even de vijandelijkheden en sluiten een verbond: samen gaan ze op zoek naar de gesluierde vrouw die hen destijds maskerde. Intussen redt Torpille de Eekhoorn van een gewisse dood en probeert Fouché een samenzwering tegen de toekomstige keizer te verijdelen. Zijn dochter Josephine zoekt op haar beurt de moordenaar van haar verloofde en besluit om het heft in eigen handen te nemen ...

Nr6 Dubbelmasker

(1)

Wordt Bonaparte keizer Napoleon? In de nacht voor zijn kroning, in november 1804, zijn de samenzweerders nog druk in de weer. Maar de doorslaggevende beslissing valt opnieuw in de donkerste krochten van de macht: de Eekhoorn verijdelt de samenzwering terwijl de Mier beslist om zijn lot in eigen handen te nemen en de confrontatie aan te gaan met de Berber. 's Anderdaags zal Frankrijk wakker worden met een nieuwe keizer en dreigt ook de onderwereld een nieuwe meester te krijgen ...

0 recensies van lezers

icon-comment Je moet ingelogd zijn om een recensie over deze reeks te kunnen schrijven.