Korte inhoud

Aan het einde van de achttiende eeuw breekt de Franse Revolutie uit. De macht van de oude koningshuizen brokkelt af… In Frankrijk roept Napoleon Bonaparte zichzelf uit tot keizer. Weldra maakt Europa kennis met het militaire genie Bonaparte. Frankrijk voert op alle fronten oorlog. De Nederlanden die op dat moment deel uitmaken van Frankrijk kennen veel armoede en ellende. Voor sommigen biedt een bestaan als smokkelaar en struikrover een uitweg uit de armoede. Zo ook voor Bakelandt en zijn roversbende.

Sorteren op : Oudste

Nr18 Bakelandt

(6)

De geheimzinnige Prins van Oranje reist het land af om fondsen in te zamelen voor de strijd tegen de Fransen. Ook Bakelandt en zijn vrienden krijgen lucht van de activiteiten van de Prins. Alle opstandige boerenleiders worden gecontacteerd. Er wordt hen gevraagd mee te werken voor "de goede zaak"... en natuurlijk geld te donneren. Bakelandt vindt het allemaal maar verdacht en stelt een onderzoek in. Dan verschijnt De Crèvecoeur op het toneel en gaan de poppen aan het dansen...

Nr19 Bakelandt

(5)

Bakelandt, Pé en Rooie Zita verblijven een tijdje bij Emmanuel Rollier, de rebellenleider. Daar ontmoeten ze een merkwaardige figuur die hen zal meeslepen in een geweldig avontuur: Charles De Loupoigne, alias Charlepoeng. Charlepoeng, rebellenleider uit het Brusselse, bevecht de Fransen op zijn manier. Hij meent dat hij handelt in naam van de Oostenrijkse keizer. Wanneer hij burgers berooft om aan geld te komen voor zijn verzetsdaden, geeft hij hen onveranderlijk een ontvangstbewijs voor het gestolen geld, met de belofte dat ze vergoed zullen worden, als eenmaal de Oostenrijkers weer aan de macht zijn. Charlepoeng raakt in de ban van Rooie Zita. Hij ontvoert haar naar zijn hoofdkwartier in het Brusselse. Bakelandt en Pé kunnen niet anders dan erachteraan gaan. Maar dan vallen ze zelf in handen van Dom De Chentinne, een handlanger van Charlepoeng …

Nr22 Bakelandt

(3)

Een geheimzinnige koerier brengt een brief bij de Schout van Roeselare, Jacobus Devos. Daarin wordt de Schout verzocht om dringend naar Amsterdam af te reizen. Bakelandt en Pé krijgen toevallig lucht van de zaak en besluiten Devos te schaduwen. Ook Rooie Zita voegt zich bij hen. Na een bewogen reis bereiken ze Amsterdam, waar ze het spoor van Devos bijster raken.Het dreigt verkeerd af te lopen wanneer onze helden in een valstrik trappen...

Nr25 Bakelandt

(5)

De eerste consul Napoleon Bonaparte is op inspectiereis te Antwerpen waar hij voor zijn vrouw Josephine een kostbare ring koopt. Op de terugweg naar Parijs verblijft hij bij de schout Jacobus Devos en zijn vrouw Elza te Roeselare. Rooie Zita is inmiddels dienstmeid geworden bij Devos, met als bedoeling de snode plannen van commandant De Crèvecoeur te achterhalen. In het Vrijbos maakt Bakelandt ondertussen kennis met enkele vreemde bezoekers, die de consul geen goeds toewensen. En wanneer de consul in de stad aankomt, is de ring die hij wil schenken aan zijn echtgenote Joséphine De Beauharnais plots verdwenen …

Nr26 Bakelandt

(9)

Net voor de inval van de Fransen in de Nederlanden, toen onze streken nog door Oostenrijk werden geregeerd, werd vanuit de kerk op de Coudenberg in Brussel de beroemde Schat van het Gulden Vlies naar Wenen verstuurd. Een zwaarbewaakt konvooi van zeventig karren, beladen met kostbare voorwerpen van goud en zilver trok door Europa. Er zouden slechts 69 karren aankomen in de Oostenrijkse hoofdstad. Wat is er met de zeventigste kar gebeurd?

Nr27 Bakelandt

(8)

In dit vervolg op Het geheim van het gulden vlies belanden Bakelandt, Pe en Zita in Noord frankrijk, in het gezelschap van een duister personage: kapietien Choron. Ze zijn op zoek naar een deel van de beruchte schat van het gulden vlies, dat verborgen zou liggen in de steengroeven van Lezennes. Honderden gangen die zich uitstrekken over tientallen kilometer en overgaan in grotten, waarin zich ook een groot ondergronds meer zou bevinden. Ook Raoul De Chevecouer is op zoek naar de beruchte schat en krijgt hiervoor de hulp van de oude trawanten van kapiteiin Choron. Samen met Bakelandt en zijn vrienden belandt Choron, na veel avonturen, in de steengroeven. Maar daar blijkt ook De Crevecouer al aanwezig te zijn. Tot overmaat van ramp raken onze vrienden rooie Zita kwijt in de ondergrondse doolhof.

Nr36 Bakelandt

(3)

Midden in de nacht wordt Zita wakker door het gerucht van een hevige ruzie. Buiten op het erf stoot ze op een vreemde man. De volgende ochtend stelt Bakelandt enkele uiterst vreemde zaken vast…

Nr39 Bakelandt

(6)

Bakelandt en zijn vrienden maken kennis met een groepje rondreizende toneelspelers geleid door Mortieri. De toneelgroep komt echter in de problemen wanneer ze een antirepublikeins stuk opvoert. De acteurs worden gearresteerd en ondergebracht in de kelders van het plaatselijke gemeentehuis. Bakelandt, Pé en Zita bevrijden hen en vluchten met hen naar Brussel. Ze krijgen onderdak in de Muntschouwburg waar Mortieri’s bende een stuk moet spelen. Maar kort daarna worden ze bijna manu militari uit het theater gezet door Madame La Montansier en haar Parijse toneelgezelschap. Bakelandt en Pé worden tussen de coulissen ontdekt en vluchten weg langs de riolering, waar ze de bende van Charlepoeng ontmoeten. Samen met Charlepoeng besluiten Bakelandt en zijn vrienden de Parijse toneelgroep een hak te zetten.

Nr40 Bakelandt

(3)

De boskanters, onder leiding van Bakelandt, overvallen het Franse transport van “zwart goed”. Sergeant Cudell en zijn manschappen zijn niet tegen deze vechtersbazen opgewassen en nemen de benen. Bij de rand van het bos wordt hen echter de weg versperd door een bende, aangevoerd door Frans Bosbeeck die een gezant is van Moise Jacob, leider van de Grote Nederlandse Bende. Deze probeert Bakelandt ervan te overtuigen om samen te werken. Bakelandt is niet geïnteresseerd en weigert. Zita wordt echter ontvoerd door deze bende die haar alleen laten gaan als Bakelandt bereid is met Moise Jacob samen te werken en de helft van hun buit af te staan. De buit moet naar Amsterdam worden gebracht. Indien Bakelandt weigert wordt Zita verkocht aan Turkse slavenhandelaars.

Nr43 Bakelandt

(5)

Op de Engelse zuidkust worden Bakelandt, Pé, Zita en Schulmeister opgepikt door kapitein Lemonnier en zijn smokkelaarsschip. Onderweg worden ze aangevallen door een Britse oorlogsbodem. Ze worden steeds verder naar het westen gedreven maar ontsnappen dankzij een opstekende storm. Om naar huis terug te keren moeten ze rond Ierland varen. Ter hoogte van Dingle gaan ze voor anker om vers voedsel en drinkwater in te slaan. Aan een stervende boer belooft Bakelandt om een medaillon aan Wolfe Tone te bezorgen. Die nacht redden ze Ilona, de heks van Croagh Patrick uit de handen van Matthew Hopkins, de heksenjager. Deze laat niet af en slaagt erin om Zita gevangen te nemen, te folteren en tot de brandstapel te veroordelen. Gelukkig redt Bakelandt haar. Inmiddels hebben onze vrienden contact gezocht met de rebellen van Wolfe Tone en helpen hem om het volgende gevangenentransport naar Australië te verhinderen.

Nr44 Bakelandt

(2)

Bakelandt is in het vorige verhaal neergeschoten door Hopkins en in zee gestort. Alle opvarenden van de "Herald" gaan op een verlaten kuststrook in Ierland aan wal. Pé vertrekt met kapitein Lemonnier naar huis. Zita blijft bij Ilona en weigert om mee te gaan en zweert wraak te nemen op de moordenaars van Bakelandt. Kolonel Clifford wordt gedegradeerd en naar Gigha Island gezonden als bevelhebber van een strafkamp. Hopkins wordt door de Engelse gouverneur in dienst genomen om jacht te maken op Franse spionnen. Hij wil de "heksen" Ilona en Zita opsporen om ze naar het strafkamp van Majoor Clifford te sturen. Ondertussen is er nog een andere geheimzinnige bende die ook achter Ilona aanzit. Zij meent hen te kennen en wil contact opnemen met Wolfe Tone. Pé, die inmiddels is teruggekeerd, vergezelt hen op hun zoektocht.

Nr45 Bakelandt

(5)

Zita heeft heksenjager Hopkins doodgeschoten maar wil haar wraak vervolledigen door ook majoor Clifford te straffen. Zita, Pé en Ilona vertrekken per schip naar Gigha Island in Schotland waar Clifford en het strafkamp zijn. Met de hulp van Neal McDonald wagen ze in een vissersboot de oversteek naar het eiland. Lemonnier en zijn bemanning zijn door de Engelsen gevangengenomen en zuchten onder het ruwe regime van het strafkamp. Lemonnier komt in opstand, wordt gegeseld en in de kerker geworpen. Wanneer hij bij bewustzijn komt kijkt hij in de ogen van... "Bakelandt". Bakelandt heeft een plan uitgewerkt om het wapenmagazijn te bereiken en te ontsnappen. Door verraad mislukt de poging en Bakelandt wordt in de vergeetput gegooid. Zita en Pé stellen ondertussen ook alles in het werk om het kamp binnen te dringen.

Nr46 Bakelandt

(6)

In opdracht van Schulmeister vertrekken Bakelandt en zijn vrienden naar Luik, waar hoog bezoek verwacht wordt. Bonaparte himself zal de vurige stede bezoeken. Maar achter het bezoek van de Eerste Consul zit een plan: Napoleon wil in Luik stiekem zijn Poolse minnares, Gravin Maria Waleswka ontmoeten. Hij hoopt uiteraard dat dit niet ter ore zal komen van Joséphine de Beauharnais, zijn vrouw. Schulmeister en zijn agenten hebben echter lucht gekregen van een plan om de Poolse gravin te ontvoeren. Daarom krijgt Bakelandt de opdracht om de gravin in het grootste geheim naar de stad te brengen. Zita zal haar plaats innemen in de "Berline", waarin ze reist. Wanneer de vijanden van Bonaparte de reiskoets aanvallen, begint een wilde achtervolging. De ontvoering mislukt, maar de vijanden van de Consul geven niet op. Zij beramen een aanslag. En intussen is Joséphine de Beauharnais in aantocht …

Nr47 Bakelandt

(8)

Bakelandt, Pé, Zita en Pier worden tijdens een smokkeltocht op de Seine door de rivierpatrouille gearresteerd en veroordeeld tot de guillotine. Ons illuster gezelschap wordt op de valreep gered door Schulmeister, dit echter in ruil voor een levensgevaarlijke opdracht. Bakelandt moet uitzoeken wie de kapers zijn van de schepen met de vrouwentransporten voor de kolonies in Amerika. Hij moet ook uitzoeken naar welke plaats in Afrika deze vrouwen gebracht worden. Onze vrienden schepen in op de "Roy de Naples", een nieuw vrouwentransport naar Midden-Amerika. Zita, die niet mee wil wordt door de soldaten samen met een honderdtal andere jonge vrouwen in het ruim van het schip opgesloten. Zita en de vrouwen kunnen wapens bemachtigen en veroveren het schip. Alvaro, de Portugese verrader verandert tijdens een storm van koers en stuurt het schip en zijn bemanning recht in de handen van de Barbarijse zeerovers onder leiding van Khaïr-Ed-Din. Zita wordt ingelijfd in de harem van de dei, Hassan Pasha, terwijl Bakelandt, Pier en Pé in erbarmelijke omstandigheden als slaven moeten werken. Wat ze niet weten is dat De Crèvecœur ten tonele is verschenen en hun ondergang gezworen heeft.

Nr48 Bakelandt

(6)

Om zichzelf te redden van de guillotine hebben onze helden een levensgevaarlijke opdracht van Schulmeister aanvaard en zijn zo in Algiers terecht gekomen. Zita, die opgesloten zit in de harem van dei, wordt ervan beschuldigd hem te hebben omgebracht en wordt ter dood veroordeeld. Zij wordt echter uit de kerker bevrijd door Aïda en haar trouwe Toearegs. Bakelandt en zijn vrienden zijn ondertussen ook ontsnapt met de hulp van Alvaro en Juan. Verbeten zetten De Crèvecœur, Khaïr-Ed-Din en zijn bloedhonden de achtervolging in. Het gezelschap wordt gered door Aïda en de Toearegs. In het kamp volgt een hartelijk weerzien met Zita. Nu moet er nog een mogelijkheid gezocht worden om Schulmeister op de hoogte te brengen van de mensenhandel en het verraad.

Nr50 Bakelandt

(41)

Bij het overladen van smokkelwaar op transportwagens worden Bakelandt en zijn gezelschap betrapt door Cudell.Gelukkig kunnen onze helden na een wilde achtervolging ontsnappen.In Parijs maakt Fouché van de afwezigheid van Napoleon gebruik om Schulmeister van verraad te beschuldigen. Hij stuurt twee van z'n beste agenten, Dupont en Lajoie, naar Londen om Schulmeister te vermoorden.Rippmann, een vriend, kan Bakelandt verwittigen en overhalen om naar Engeland te gaan en Schulmeister te redden.

Nr54 Bakelandt

(4)

Pauline Bonaparte die in Antwerpen verblijft om de havenwerken te inspecteren is doodsbang voor een aanslag. Schulmeister, die voor haar veiligheid moet instaan, contacteert Bakelandt voor een opdracht. Zita zou Paulines plaats moeten innemen tijdens het tochtje door de haven. Zita hoeft zich alleen te laten rondrijden in een koets en naar de mensen te zwaaien. Na een incident onderweg blijkt Zita spoorloos uit de koets verdwenen te zijn. De ontvoerders Ahmed en Saddam die denken dat zij de echte Pauline Bonaparte ontvoerd hebben, laten een brief met hun eisen aan de keizer bezorgen. De ontvoerders noemen zich de zonen van Ramses en eisen als losgeld het godenschip van Amon-Ra dat door Bonaparte uit Egypte is meegebracht naar Parijs. Schulmeister laat een perfecte kopie maken van het gouden schip. Hiermee hopen ze de ontvoerders een rad voor de ogen te draaien. De ontvoerders stellen een geheime ontmoeting voor op de Mont Saint-Michel. Een nieuwe onbekende vijand verschijnt echter ten tonele.

Nr55 Bakelandt

(3)

De ontvoerders van Zita hebben Bakelandt, Pé en Schulmeister naar de Mont Saint-Michel gelokt om te onderhandelen. Zita is daar door de "zonen van Amon-Ra" opgesloten in een donkere kelder. Schulmeister brengt de kopie van het gouden schip bij de ontvoerders op een afgesproken plaats. De Egyptenaren onthullen de plaats waar Zita gevangen zit en ontsnappen met het schip overzee. De moeilijkheden van onze vrienden zijn allerminst voorbij want om Zita's leven niet in gevaar te brengen heeft Schulmeister het echte godenschip meegebracht. In St-Malo wacht een fregat hen op zodat ze het schip van de ontvoerders kunnen achtervolgen en onderscheppen.

Nr62 Bakelandt

(1)

Het regent dat het giet, de weg langs de zoom van het Vrijbos is beslijkt en een zwaarbeladen koets komt steeds moeilijker vooruit. Cudell en zijn manschappen zitten de koets dicht op de hielen en halen haar ook uiteindelijk in. De bagage wordt grondig doorzocht en de goedgeklede inzittenden worden de weggeleid. Enkel de dochter Anna slaagt erin uit de handen te blijven. Bakelandt neemt het doornatte en uitgeputte meisje mee naar het Hoogkwartier. Het meisje blijkt van adel de zijn en vertelt hoe al hun bezittingen in beslag genomen werden door De Crèvecœur. Bakelandt weet dat de commandant deze goederen als "zwart goed" verpatst aan particulieren en dat het hoogst twijfelachtig is dat Parijs ook maar één cent te zien krijgt van de opbrengst. Bakelandt is vastbesloten om de zaak tot op de bodem uit te zoeken, Anna's ouders te bevrijden en De Crèvecœur en trawanten een goede les te leren.

Nr64 Bakelandt

(1)

Tijdens een hevig noodweer proberen twee mannen met een sloep de kust van Oostende te bereiken. Al tijdens de eerste nacht worden ze opgemerkt door de Fransen en opgepakt als spionnen. Een tijd later komt Schulmeister zelf deze mannen ondervragen en neemt ze onder zijn hoede. Notarisklerk Signore Bandini en bediende Ettore zijn Venetianen met een opdracht. Na het zien van een medaillon met de beeltenis van een vrouw die sprekend op Zita lijkt, zoekt Schulmeister contact met Bakelandt...

0 recensies van lezers

icon-comment Je moet ingelogd zijn om een recensie over deze reeks te kunnen schrijven.