Korte inhoud

De serie Ravian is een grondlegger in het sciencefictiongenre. De verhalen worden getekend door Jean-Claude Mézières met scenario's van Pierre Christin. De serie concentreert zich rond de avonturen van tijd-ruimteagent Ravian, en z'n roodharige mede-agente Laureline, op hun reizen door het universum in tijd en ruimte. Deze serie bood inspiratie voor filmklassiekers als Star Wars en The Fifth Element, en kreeg zijn eigen cinemaverfilming in de zomer van 2017!

Sorteren op : Oudste

Nr1 Ravian, tijd/ruimte-agent

(10)

Xombul, de gevaarlijkste gevangene van Galaxity, is gevlogen. Hij wil zich tot dictator van de hele Melkweg opwerken. Met een tijd-ruimte machine, die hij op zijn vlucht gestolen heeft, kan hij zich vrij bewegen in de geschiedenis. Ravian en Laureline volgen Xombul met hulp van de Tijd-ruimte dienst tot in het New York van het jaar 1986: een ruïnestad die door een waterstofbommenexplosie grotendeels verwoest is, zodat er nog weinig overlevenden zijn.

Nr2 Ravian, tijd/ruimte-agent

(8)

Syrtis, het centrum van het rijk der 1000 planeten, herbergt een beschaving, die tot dan toe geen contact met de Aarde gehad heeft. Ravian en Laureline zijn hier incognito heen gestuurd om uit te vinden, wie de heerser van deze planeet is en of de bewoners gevaar kunnen opleveren voor Aarde. Vlak na aankomst worden ze echter al ontdekt en door de achter de schermen heersende machten ter dood veroordeeld.

Nr3 Ravian, tijd/ruimte-agent

(3)

Ergens aan de rand van de Melkweg bestaat een klein zonnestelsel Ukbar. Ravian en Laureline hebben enige honderden aardbewoners begeleid, die daar kolonies gesticht hebben. Dan duikt plotseling uit het niets een geheimzinnige planeet op. Een botsing van werelden lijkt onontkoombaar. Als Ravian en Laureline een onderzoek instellen naar de planeet, blijkt deze hol van binnen met in het binnenste twee machtige steden die elkaar in een voortdurende oorlog bevechten.

Nr4 Ravian, tijd/ruimte-agent

(5)

De planeet Technorog wordt geëxploiteerd vanwege de enorme hoeveelheid bodemschatten en zware metalen en ontwikkelt zich tot een belangrijk centrum voor zware industrie. Dan keren de oorspronkelijke bewoners van de planeet, die zo'n 4000 jaar daarvoor vertrokken om een lange reis langs de werelden te maken, terug naar hun thuisplaneet om deze weer te gaan bewonen. Ravian en Laureline, die al gauw sympathie opvatten voor de hartelijke en simpele Alflololianen, komen knel te zitten als blijkt dat de belangen van beide partijen niet zo goed samen gaan.

Nr5 Ravian, tijd/ruimte-agent

(3)

Ravian en Laureline lijden schipbreuk op een planeet die als één groot ruimteschepenkerkhof lijkt te dienen. Ze worden gered door een gemengd volk, bestaande uit eveneens gestrande astronauten en onderzoekers, afkomst van meerdere planeten. Deze inwoners worden onderdrukt door 'De Meester', een onbekend wezen dat zich door zijn slaven laat verzorgen en daarbij wordt geholpen door een enorme zwerm vogels die een gekmakend gif met zich dragen.

Nr6 Ravian, tijd/ruimte-agent

(5)

Ravian en Laureline begeleiden de ambassadeur van de Aarde naar het Centrale Punt, een kunstmatig hemellichaam bestaande uit een klontering van bouwsels waarin iedere levensvorm in het bekende universum vertegenwoordigd is. De Aarde zal deze gemeenschap namelijk een periode gaan presidiëren. Bij aankomst worden de ambassadeur en Ravian met geweld ontvoerd door onbekende huurlingen. Laureline zet de achtervolging in en belandt bij haar speurtocht op de meest onwaarschijnlijke plaatsen in het Centrale Punt.

Nr7 Ravian, tijd/ruimte-agent

(4)

Een onbekende macht bouwt op diverse plaatsen in de ruimte schijnwerelden waarop bepaalde episodes uit de aardse geschiedenis worden nagespeeld. Samen met wetenschapster Jadna onderzoeken Ravian en Laureline wie de schepper van deze werelden is en wat zijn bedoelingen zijn. Jadna maakt daarbij gebruikt van duplicaten van Ravian die zij in de diverse werelden laat infiltreren. Als Jadna zich te veel door de vale schepper laat meeslepen komt Ravian zelf in gevaar.

Nr8 Ravian, tijd/ruimte-agent

(3)

Simlane is een planeet, bevolkt door bejaarden. Eens in de zoveel tijd strijden buitenwereldse helden om de eer een nieuwe generatie te verwekken en zo het voortbestaan van de bevolking te garanderen. Ravian wordt door Galaxity uitgekozen om een Aards tintje aan de nieuwe generatie te geven en samen met een drietal helden uit de uithoeken van het universum als tegenstander gaat hij een krachtmeting aan om te bepalen wie met deze eer gaat strijken.

Nr9 Ravian, tijd/ruimte-agent

(4)

Ravian onderzoekt samen met meneer Albert, de plaatselijke contactpersoon van Galaxity in het Frankrijk van 1980, een reeks verschijnselen die er op wijzen dat iemand een uiterst gevaarlijke technologie probeert te verkopen die niet in deze tijd thuis hoort. Ondertussen probeert Laureline elders de herkomst van deze technologie te achterhalen (zie deel 1).

Nr10 Ravian, tijd/ruimte-agent

(4)

Ravian en Meneer Albert hebben ontdekt dat verkopers van buitenaardse technologie twee grote Multinationals hebben benaderd om hun waar aan de man te brengen en dat de eerdergenoemde verschijningen niet meer dan productdemonstraties waren. Laureline heeft ondertussen de bron van deze verschijningen vastgesteld: een viertal heilige objecten die door ruimtepiraten zijn gestolen van het volk dat ze geconstrueerd hadden. Laureline gaat achter deze piraten aan, maar ontdekt dat er nog grotere machten aan het werk zijn (deel 2).

Nr11 Ravian, tijd/ruimte-agent

(2)

De aarde van halverwege de jaren tachtig wordt bedreigd door buitenaardse krachten die infiltraties plegen met het kennelijke doel een nucleaire ramp te ontketenen. Ravian en Laureline proberen, samen met hun contacten, de bron van deze infiltraties op te sporen. Dan ontdekken zij dat verder ingrijpen grote gevolgen kan hebben voor de aarde en het Galaxity van de toekomst en worden ze gedwongen belangrijke keuzes te maken.

Nr12 Ravian, tijd/ruimte-agent

(3)

Aan het einde van de 20e eeuw wordt de aarde bedreigd door de bewoners van de planeet Hypsis. Deze hebben bijzondere belangen bij het wijzigen van de aardse geschiedenis door de ramp te veroorzaken die in in 1986 tot de eerste avonturen van Ravian en Laureline leiden. Om deze ramp te voorkomen moeten Ravian en zijn metgezellen op zoek naar Hypsis, hetgeen nogal lastig is omdat deze planeet zich naar believen door het heelal beweegt.

Nr13 Ravian, tijd/ruimte-agent

(2)

Ravian is een ruimte-tijd agent. Af en toe groeien de problemen hem boven het hoofd. Gelukkig voor hem neemt zijn charmante collega af en toe de touwtjes in handen... Een SF-meesterwerk gecreëerd door Mézières en Christin.

Nr14 Ravian, tijd/ruimte-agent

(3)

Ravian is een ruimte-tijd agent. Af en toe groeien de problemen hem boven het hoofd. Gelukkig voor hem neemt zijn charmante collega af en toe de touwtjes in handen ... Een SF-meesterwerk gecreëerd door Mézières en Christin.

Nr15 Ravian, tijd/ruimte-agent

(2)

Ravian is een ruimte-tijd agent. Af en toe groeien de problemen hem boven het hoofd. Gelukkig voor hem neemt zijn charmante collega af en toe de touwtjes in handen... Een SF-meesterwerk gecreëerd door Mézières en Christin.

Nr16 Ravian, tijd/ruimte-agent

(4)

Ravian is een ruimte-tijd agent. Af en toe groeien de problemen hem boven het hoofd. Gelukkig voor hem neemt zijn charmante collega af en toe de touwtjes in handen ... Een SF-meesterwerk gecreëerd door Mézières en Christin.

Nr17 Ravian, tijd/ruimte-agent

(2)

Ravian is een ruimte-tijd agent. Af en toe groeien de problemen hem boven het hoofd. Gelukkig voor hem neemt zijn charmante collega af en toe de touwtjes in handen ... Een SF-meesterwerk gecreëerd door Mézières en Christin.

Nr18 Ravian, tijd/ruimte-agent

(3)

Onzekere tijden begint met gebeurtenissen in de vier uithoeken van de kosmos die oogschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. Door de verschillende rode draden samen te brengen, krijgen Ravian en Laureline het begin van een antwoord op de vragen die ze stellen sinds de verdwijning van de toekomstige Aarde, van Galaxity en de tijdruimtedienst waartoe zij behoren.

Nr19 Ravian, tijd/ruimte-agent

(3)

Ravian en Laureline hebben een oude ruimtebus op de kop getikt en doen zich voor als marskramers. Maar aan de rand van het Grote Niets, waar het universum begint dat zich nog in een beginstatdium bevindt, is er weinig klandizie. In het gezelschap van de Schniarfer, die zich heeft ontwikkeld als marketingdeskundige, en Ky-Gai, een werkloze naaister van ruimtepakken, verkopen ze zo nu en dan een van de wonderproducten van Syrte, waarvan zij de exclusive verkooprechten hebben. De ruimtepolitie beziet deze concurrentie met wantrouwen, want het Triumviraat dat over de machtige planeet Rubanis regeert, overspoelt het Melkwegstelsel met goedkope inustriele producten.

Nr20 Ravian, tijd/ruimte-agent

(3)

Ravian en Laureline bevinden zich aan boord van het ruimteschip van commandante Singh’a Rough’a. Dit is het begin van een expeditie naar het Grote Niets, de onbekende ruimte aan de rand van het universum. Daar krijgen ze te maken met de Wolochs, gruwelijke monsters van steen, en de onmiskenbare, stille heersers in deze verre uithoek van de ruimte.

0 recensies van lezers

icon-comment Je moet ingelogd zijn om een recensie over deze reeks te kunnen schrijven.