Korte inhoud

Larry B. Max behoort tot een kleine specialistische afdeling van de I.R.S.(Internal Revenue Service), de almachtige belastingdienst van de Verenigde Staten. De wegen waarlangs kapitaal het land verlaat en zwart geld wordt witgewassen, kent hij even grondig als een pianovirtuoos een partituur van Mozart. Hij beschikt over de meest geavanceerde computertechnieken om de banden tussen de wereld van de haute finance en de zware criminaliteit bloot te leggen. Door de rekeningen van miljardairs, grote financiële groepen en wijdvertakte multinationals uit te pluizen komt Larry op het spoor van de duistere oorsprong van hun reusachtige fortuin...

Sorteren op : Oudste

Nr1 I.R.$.

Eazycomics
(2)

Larry Max is een hoge functionaris bij het IRS (International Revenue Service, zeg maar de belastingen). Hierdoor komt hij op het spoor van miljoenenfraudes en banditisme. Larry weet echter van zich af te bijten.

Nr2 I.R.$.

Eazycomics
(2)

Het dossier 'Mosje Geldhof' is een van de gevoeligste waarmee Larry B. Max is belast. Deze puissant rijke jood is alom bekend en gerespecteerd vanwege zijn niet aflatende steun aan de kruistocht tegen de Zwitserse banken, die weigeren de tegoeden van omgekomen oorlogsslachtoffers vrij te geven. Alles wijst er echter op dat hij, ondanks zijn onaantastbare status , opdracht heeft gegeven in Los Angles een voormalige medewerker van de Zwitserse Bankunie te vermoorden ! Het onderzoek dat Larry Max naar de oorsprong van de Geldhof miljarden instelt, blijkt een gevaarlijke aangelegenheid. Het spoor leidt hem naar Bern, waar hij enkele gruwelijke ontdekkingen doet die verband houden met het concentratiekamp Auschwitz. Alles wijst erop dat er voor de bevrijding duistere transacties hebben plaatsgevonden tussen de Zwitserse bankiers en vluchtende kampbeulen...

Nr3 I.R.$.

Eazycomics
(1)

Met een fiscale computer als zesde zintuig blijft Larry B. Max op zoek naar contacten tussen de top van de financiële wereld en de zware criminaliteit. Welke duistere rekening heeft hij met het steenrijke uitschot van deze aarde te vereffenen? Ryan Ricks, actief gezocht door zowel de DEA (Drugs Enforcement Agency, de afdeling ter bestrijding van verdovende middelen) als door de fiscale opsporingsdienst, landt op het vliegveld van Los Angeles, waar hij meteen wordt opgemerkt. De man is een expert op het gebied van lege bv's en andere belastingtrucs, en heeft zich in het verleden op grote schaal beziggehouden met internationale witwasoperaties van zwart geld. Zijn terugkeer naar L.A. is des te verrassender en riskanter omdat die gebeurtenis samenvalt met een reeks liquidaties binnen de plaatselijke afdeling van de Mexicaanse kartels. Volgens Larry B. Max, agent van de I.R.S., moet een dergelijk groot risico duiden op een gigantische zaak. En nadat hij ontdekt heeft dat de miljoenen dollars die Ricks bij zich heeft niet meer dan een voorschot zijn, komt Larry langzaam maar zeker achter de ongelooflijke deal die wordt voorbereid: Ricks is belast met het opkopen van de kartels namens een onbekende opdrachtgever, die besloten heeft grote schoonmaak te houden en zich een even winstgevende als illegale bedrijfstak toe te eigenen!

Nr4 I.R.$.

Eazycomics
(2)

Hoewel hij wordt gezocht door zowel de anti-drugsbrigade als de fiscus, neemt Ryan Ricks, specialist in schermvennootschappen, geheime bankrekeningen en belastingparadijzen, het risico om zich in Los Angeles te vertonen. Larry B. Max, de onverzettelijke agent van de I.R.S., is ervan overtuigd dat die onvoorzichtigheid te maken moet hebben met een belangrijke transactie. Inderdaad ontdekt hij al spoedig daarna dat Ricks als tussenpersoon heeft onderhandeld over de verkoop van een van de machtigste drugskartels en dat diens onbekende opdrachtgever de deal van honderden miljoenen dollars heeft aangegrepen om grote schoonmaak te houden en zich de macht over een even lucratieve als illegale economische sector toe te eigenen.... Het spoor van Ryan Ricks leidt Larry naar Mexico. Van Tijuana tot San Miguel de Allende zal de inspecteur trachten een uiterst ingewikkeld financieel en logistiek netwerk te ontwarren, dat is opgezet met de bedoeling deze reusachtige drugshandel een industrieel en welhaast fatsoenlijk aanzien te geven. Dat blijkt echter een zeer hachelijke taak te zijn. Gaandeweg wordt de grens tussen de wet en de werkgelegenheid van duizenden mensen, tussen moraal en welvaart, steeds vager. Krijgt het begrip criminaliteit onder de Mexicaanse zon een andere betekenis ?

Nr5 I.R.$.

Eazycomics
(2)

“Silicia is hier of daar bezig om geld op te slokken. Het is van het grootste belang dat we ontdekken welke bedoeling daarachter zit." Opnieuw gaat Larry B. Max, de onkreukbare inspecteur van de Amerikaanse fiscus, op zoek naar misdadigers in de hoogste financiële kringen. Er wordt een succesvolle aanslag gepleegd op de voormalige president van een Aziatisch land, die in ballingschap in Frankrijk woont en wordt beschuldigd van de verduistering van overheidsgelden. De daders zouden moslims zijn. Intussen probeert de I.R.S. in de Californische woestijn een van corruptie verdachte burgemeester op heterdaad te betrappen. Het verhoopte bewijs wordt echter niet geleverd, want de handlanger van de burgemeester wordt omgebracht. Op zijn lijk vindt Larry B. Max echter een intrigerend bericht: ""Silicia. 10 AM. Ocean Drive."" Een geheimzinnige jonge vrouw doet echter haar uiterste best om alle aanwijzingen van het spoor dat hij volgt, te laten verdwijnen. Drie maanden later begint een proces tegen kolonel Stosky, die wordt beschuldigd van illegale wapenhandel met buitenlandse regeringen, waaronder het regime van de vermoorde ex-president. Voor het regelen van zijn illegale praktijken nam de kolonel zijn toevlucht tot een geheimzinnige firma die Silicia Inc. heet. Het bedrijf zou een rol hebben gespeeld in allerlei vuile zaakjes waarbij niet alleen Stosky betrokken was, maar ook de vermoorde ex-president en de burgemeester. Het onderzoek voert de onkreukbare inspecteur van de I.R.S. naar een belastingparadijs op de Caraïben, waar Silicia Inc. is gevestigd. Het bewuste adres leidt echter naar een simpele postbus. Het gedrag van Silicia Inc. doet verdacht veel denken aan een huurmoordenaar die noodgedwongen zijn illegale inkomsten op een geheime rekening moet storten.

Nr6 I.R.$.

Eazycomics
(2)

Omdat ze meent dat de zaak is gesloten met de dood van de Amerikaanse kolonel Stosky en de Aziatische ex-dictator Sumadayo, heeft de senaatscommissie die onderzoek doet naar de illegale activiteiten van beide mannen besloten om zichzelf op te heffen. IRS-agent Larry B. Max gaat echter voort met zijn naspeuringen naar de geheimzinnige beheerder van illegale handelspraktijken. De CIA ontkent elke betrokkenheid, maar waakt er angstvallig voor dat niets leidt naar Silicia, die kolonel Stosky omschreef als "een genie dat observeert en analyseert totdat het de zwakke plek vindt in om het even welke industriële groep, om het even welke regering". Als Larry ontdekt dat Silicia zijn activiteiten voor een en dezelfde opdrachtgever heeft verdubbeld, gaat hij onvermoeibaar op zoek naar het doelwit dat Silicia conform de opdracht moet omkopen... Op een avond kan Larry, een trouwe klant van sekslijnen, de verleiding niet weerstaan om Gloria, met wie hij lange gesprekken voert, in levende lijve te ontmoeten...

Nr7 I.R.$.

Eazycomics
(2)

Larry B. Max, agent van de I.R.S., stelt een onderzoek in naar een raadselachtige oliemaatschappij die in Georgië zetelt en die het middelpunt lijkt te vormen van een financieel complot van ongekende omvang. Larry B. Max is zeer persoonlijk betrokken bij het onderzoek dat hij instelt naar het functioneren van de Eastern Garden Oil, gebaseerd in Tbilisi, in het grensgebied van de voormalige Sovjetunie. Hij wordt vooral geïntrigeerd door de geheime bedoelingen van de twee Amerikanen die samen eigenaar van het bedrijf zijn: Laurence Upshaw en Johnny Madsen. Met name die laatste is het doelwit van zijn naspeuringen. Madsen heeft een merkwaardige rol gespeeld in het verleden van Larry en diens vader. Toen zijn vader omkwam bij een mysterieus vliegtuigongeluk, was Larry gedwongen de aandelen in een Hollywoodstudio die hij had geërfd, aan Madsen af te staan. Sindsdien is die laatste een haatdragende en bijzonder vasthoudende vijand rijker. Nadat zijn aandacht is getrokken door een reeks verdachte beurshandelingen vertrekt Larry naar Azerbeidzjan, dat aan Georgië grenst, op zoek naar die geheimzinnige firma Eastern Garden Oil. Van CIA-spionnen verneemt hij dat Russische elitetroepen posities in de streek hebben ingenomen en dat Laurence Upshaw in Georgië is om daar met de regering te onderhandelen over duistere afspraken met betrekking tot de olievoorraden rond de Kaspische Zee...

Nr8 I.R.$.

Eazycomics
(1)

Hoever gaat een mens om familie en vrienden te beschermen of te wreken? Larry B. Max heft zijn doel bijna bereikt. Hij is op zoek naar Johnny Madsen, de man die zijn familie heeft geruïneerd. Die bereidt een aanslag voor op de Saudische oliemacht en is van plan om er met een gigantische hoeveelheid olie vandoor te gaan. Olie die de volgende jaren fl ink in waarde zal stijgen. De haat van Larry B. Max is zo groot dat hij, om stokken in de wielen van zijn aartsvijand te steken, niet enkel zijn eigen leven op het spel zal zetten maar ook dat van zijn grote liefde, Gloria Paradise.

Nr9 I.R.$.

Eazycomics
(1)

Larry B. Max is niet zomaar een belastinginspecteur van de IRS, de Amerikaanse fiscus! Hij kan de gedachten van mensen lezen in de cijfers van hun dossiers, en soms ontdekt hij daarin een vergeten bladzijde uit de wereldgeschiedenis. Zo verschuilen zich achter de offshore-rekeningen van Markus Scailes de gevolgen van een uiterst geheime overeenkomst tussen het Derde Rijk en het Vaticaan. Maar de rekeningen van de Romeinse curie behoren tot de best bewaarde geheimen ter wereld...

Nr10 I.R.$.

Eazycomics
(1)

Ze zeggen wel eens dat alleen de duivel gek genoeg is om de bank van het Vaticaan rechtstreeks aan te vallen. De duivel... of Larry B. Max, uit ergernis over een al te praktisch wonder? Het gebeurt inderdaad maar heel zelden dat hij zijn hoofdverdachte op een presenteerblaadje krijgt aangeboden, voorzien van alle mogelijke belastende documenten! Maar de agent van de IRS is bereid zijn zielenrust op het spel te zetten om erachter te komen welke banden de hoogste geestelijke machthebbers onderhouden met oud-officieren van de SS.

Nr11 I.R.$.

Eazycomics
(1)

Larry B. Max is nog maar net terug uit Rome of zijn spookbeelden doemen weer op! Meer dan tien jaar na de vliegtuigcrash waarbij zijn ouders omkwamen, wijst nieuwe informatie erop dat het ongeval georkestreerd was. De schaduw van Johnny Madsen hangt Larry en zijn ex Gloria opnieuw boven het hoofd. Maar de agent van I.R.$. is vastberaden zich niet te laten verteren door herinneringen!

Nr12 I.R.$.

Eazycomics
(1)

Larry B. Max speurtocht naar de man die achter de moord op zijn ouders zit, schiet niet echt op. Duistere rekeningen aan het licht brengen is een zaak, de geheimpjes van Hollywood opdelven is een ander paar mouwen. En laat dat nu net de specialiteit van Medusa zijn. Het bedrijf dankt zijn fortuin aan exclusieve inside-informatie en ligt niet wakker van de fall-out. Drugs, seks en lijken: alles komt boven als je roert in het slijk van The City of Angels. Larry wil tot het uiterste gaan om bij de waarheid te komen. Maar welke prijs is hij bereid te betalen?

Nr13 I.R.$.

Eazycomics
(1)

Larry B. Max landt in Bangkok, vastberaden om af te rekenen met de moordenaar van Gloria. Ongewild betreedt hij er het territorium van Master Ianfu, een vooraanstaand lid van de Chinese triades. Die biedt hem de kop van de moordenaar aan op een presenteerblaadje. Op één voorwaarde: Larry krijgt tien dagen de tijd voor een mission impossible. Hij moet het goud van de Yamashita weten te bemachtigen, een familieschat die op het einde van de tweede wereldoorlog is verdwenen. Tien dag, geen dag meer? Mislukt zijn opdracht? Dan krijgen de I.R.$. en de FBI een bezwarend dossier over Larry?s persoonlijke vendetta?

Nr14 I.R.$.

Eazycomics
(1)

In Bangkok wil Larry B. Max op zoek gaan naar de moordenaar van Gloria. Maar hij ontdekt snel dat hij in het territorium staat van Master Ianfu, een hoge bonze van de Chinese triades. Ianfu is zo vriendelijk om Larry het hoofd van Gloria's moordenaar aan te bieden, maar in ruil vraagt hij om het onmogelijke voor elkaar te krijgen. Binnen tien dagen moet Larry het familiefortuin van de Yamashita's terugvinden, dat is verdwenen op het eind van de Tweede Wereldoorlog. Tien dagen, geen dag meer! Anders krijgen de IRS en de FBI een dossier met bewijzen tegen Larry over zijn persoonlijke vendetta. Desberg en Vrancken houden de lezer tot op de laatste pagina in spanning.

Nr15 I.R.$.

Eazycomics
(1)

Irak, 2005. Voor de fakkel doorgegeven wordt aan de Iraakse veiligheidsdiensten controleert generaal McKenna de voorraden die zullen worden overgedragen door het Amerikaanse leger. Meer dan de helft van de wapens die geleverd werden door het Pentagon zijn nergens terug te vinden. Van tienduizenden oorlogswapens ontbreekt elk spoor...Enkele jaren later voert het I.R.S. een onderzoek naar Diego Barral. Van hem is immers geweten dat hij zich inlaat met wapensmokkel.

Nr16 I.R.$.

(1)

Irak, 2005. Generaal McKenna draagt de macht in Irak over aan de Iraakse veiligheidsdienst en controleert de wapenvoorraad die door het Amerikaanse leger zal worden achtergelaten. Meer dan de helft van de wapens die door het Pentagon werden geleverd, blijken te ontbreken. Tienduizenden oorlogswapens zijn spoorloos verdwenen. Enkele jaren later zit de I.R.$. Diego Barral op de hielen, een bekende wapentrafikant.

Nr17 I.R.$.

(1)

Nadat Larry B. Max zijn ontslag genomen heeft bij de IRS, gaat hij aan de slag bij een investeringsmaatschappij. Heeft de beste fiscale agent van Amerika echt zijn schoenen aan de haak gehangen of gaat het om een infiltratiemissie? Wat zijn plannen ook zijn, ze verdwijnen onmiddellijk naar de achtergrond na een telefoontje dat begint met "Hallo, Larry? Ik ben het, Gloria ...".

Nr18 I.R.$.

(1)

Nu hij is afgezwaaid bij de IR$ stelt Larry Max zijn talenten ten dienste van een privé-investeringsmaatschappij. Veranderde de beste agent van de Amerikaanse belastingdienst plots van kamp? Of is hij aan het infiltreren? Wat zijn plannen ook zijn, alles verdwijnt naar de achtergrond als hij plots een telefoontje krijgt dat zijn wereld overhoophaalt: "Hallo, Larry? Gloria hier..."

Nr19 I.R.$.

(3)

Larry B. Max is meer dan ooit vastberaden om de financiële criminaliteit te bestrijden. Hij komt in opstand tegen zijn eigen vader die is opgestaan uit de doden. Hij wordt hoofdaandeelhouder van de Channing Corporation, een financiële groep die nauwe banden heeft met Robert Max en een sleutelrol speelt in de onderhandelde akkoorden tussen China en de VS. Met de hulp van Jakoff, een andersglobalist en financieel genie, wil Larry de schimmige deals tussen de Amerikaanse banken en de Chinezen blootleggen.

Nr20 I.R.$.

(2)

De laatste jaren heeft China meer dan duizend miljard dollar van de Amerikaanse staatsschuld overgenomen. De Chinese en de Amerikaanse regering hebben een hachelijke dodendans ingezet. Het ritme werd zo heftig dat een breuk niet kon vermeden worden. Het is oorlog. Aan de ene kant heb je de steenrijke Chinese investeerders, aan de andere een consortium van blanke racisten die de trends op de Amerikaanse financiële markt bepalen. Tussen die twee kampen staat een man: Larry Max. Hij wordt nog steeds nagezeten door de I.R.$. en de FBI maar is vastberadener dan ooit om het spoor van het zwart geld te volgen tot de hoogste echelons van de samenleving.

0 recensies van lezers

icon-comment Je moet ingelogd zijn om een recensie over deze reeks te kunnen schrijven.