Takatoshi Yamada

Biographie de l'auteur Takatoshi Yamada

"Kaze no Mario" 1987-1988, Kodansha, 5 vol. "Mash" 1990-1992 Shonen Sunday / Shogakukan, 11 vol. "Itadakimasu !" 1993-1995, Shonen Sunday / Shogakukan, 11 vol. "Please !" Yamada Takatoshi Soccer Short Stories 1994, Shogakukan "Accidents" 1996-1999, Shonen Sunday / Shogakukan, 12 vol. "Yell !" 1996, Big Comic / Shogakukan, 1 vol. "One & Only" 1999-2000, Shogakukan, 5 vol. "Dr. Kotô" Young Sunday / Shogakukan, 20 vol. en cours

Voir la suite